Naar inhoud

Praktisch

GEEN

Meer info

KSA Damme, Dudzele en Omliggende en de Romebedevaart (1931)

KSA Damme, Dudzele en Omliggende en de Romebedevaart (1931)

Op 4 september 1928 werd in Roeselare de KSA van West-Vlaanderen officieel boven de doopvont gehouden. De bisschoppelijke veroordelingen, de welsprekendheid van Karel Dubois en de KSA-propaganda in de scholen zorgden er voor dat langzamerhand één na één bijna alle AKVS-bonden zich aansloten bij KSA. De meerderheid van de Blonde Noorderknapen was gematigd Vlaamsstrijdend en volgde dus vrij gemakkelijk de seminaristen in hun pleidooi voor de KSA-ideologie. Omdat leden in 1929, 1930 en 1931 nog hebben deelgenomen aan de IJzerbedevaart in Diksmuide en uitnodigingskaarten van 1930 nog 'AVV-VVK' vermelden, vermoeden we dat ze pas in 1931 KSA Dudzele en Omliggende zijn geworden. Prompt werd de onderste boord van de AKVS-vlag, die de naam 'Vlaamsch ende Vroom' vermeldde, overgeplooid en dichtgenaaid. Slechts enkele studenten verlieten de bond omwille van dit 'verraad'. De eerste Katholieke Actie-dag in Dudzele vond plaats op 8 april 1931, in aanwezigheid van Karel Dubois. Slechts 60 van de 150 leden waren aanwezig. Bewust of een ongeschikte datum?

Eén student uit Sint-Kruis, Victor Teerlynck, broer van onze latere proost Marcel Teerlynck, zou in september 1931, samen met 660 andere KSA'ers, deelnemen aan de KSA-bedevaart naar Rome om er de beweging te laten zegenen. Om die bedevaart te steunen bracht de kersverse KSA-bond 'En waar de ster bleef stille staan' van Felix Timmermans op de planken. Deze bedevaart liep echter slecht af. Verkeerd ingelicht verwarde paus Pius XI de KSA met het AKVS en gaf de onthutste KSA een veeg uit de pan omwille van haar flamingantisme. Hij gebood hen trouw te blijven aan de bisschoppen en weigerde de KSA-vlag te zegenen. Dit gebeuren bracht twee maanden polemiek teweeg in de Belgische nationale pers. Toen het Vaticaan het misverstand inzag, werd op 31 maart 1932 de vlag toch gewijd. Dit gebeurde te Brugge door de nieuwe bisschop Lamiroy (1931-1952), in aanwezigheid van de pauselijke nuntius. Dit poetste het blazoen van de KSA op en gaf haar een stimulans.

[vorige] [inhoud] [volgende]

Niet te missen

KSA en corona... Wat nu?

KSA en corona... Wat nu?

lees meer
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's

Dit Semester

  Bekijk alles