Naar inhoud

Praktisch

GEEN

Meer info

Parochiewerking

Parochiewerking


Volgens Fernand Dupon wilden de Brugse proosten begin de jaren 1950 afstappen van het onderscheid 'vakantiebonden' en 'collegebonden', wellicht omdat de meeste studenten die in of rond Brugge woonden, geen internaat volgden. Die proosten dachten aan een soort 'parochiewerking': per parochie een KSA-bond, los van colleges. Er gingen voorbereidende gesprekken door in de rookzaal van het Sint-Lodewijkscollege in de Noordzandstraat. De principaals (directies) van de Brugse colleges, de Brugse KSA-gewestproosten Jan Carreer, Fernand Dupon, Jozef Verstraete en Paul Lommez vergaderden er toen met de gouwleiding. Dit zou gebeurd zijn eind 1952, kort na de installatie van de nieuwe bisschop mgr. Emiel-Joseph De Smedt. Gouwproost Karel Dubois was tegen parochiewerking, maar de kersverse bisschop, die een eigen visie op parochiebeleid had, vroeg Dubois dit initiatief een kans te geven. Het gewest De Graal begon dus als pionier en met tegenzin van Dubois met deze parochiewerking.

Eind de jaren 1950 besloten de diocesane internaten te sluiten tijdens het weekend. Het gevolg hiervan was dat vakantiebonden nu overal de kans kregen om ook tijdens de schoolperiode actief te zijn, en wel elk weekend. Dit gegeven stimuleerde de gouwleiding om tijdens de beginjaren 1960 officieel over te gaan tot parochiewerking. Voortaan zou de zaterdagnamiddag, na vier uren les, hét KSA-moment worden. Vanuit de veronderstelling dat dit veel nieuwe bonden zou opleveren, werden districten ingedeeld en de leden per gemeente genoteerd. Veel bondjes zijn toen gesticht, maar velen zijn na amper enkele jaren verdwenen bij gebrek aan mankracht. Voor de Brugse bonden veranderde er eigenlijk weinig omdat zij dan reeds bijna tien jaren per parochie actief waren. De collegewerking verdween op enkele internaatbonden na, overal heel snel.

KSA Rooyghembond kwam samen in het lokaal 'Rooierburcht'. Hiermee werd ofwel de gemeenteschool nabij de Doornhut bedoeld, waar zij mochten spelen, of de blokhut bij de familie De Pourcq. Het programma van het jaar 1961 toont aan dat de bond stevig geworden was: liefst 41 hernieuwers namen deel aan het federale KSA-initiatief 'de pelgrimage der Vlaamse studenten', jonghernieuwers en hernieuwers waagden een kamptrektocht van Sint-Niklaas over Holsteen en Eindhoven naar Houthalen, er werd een patrouilletent aangekocht dank zij de opbrengst van de jaarlijkse papierslag, en een 'Rooyghemmer cabaretgroep' bracht sketches in Sint-Kruis en Assebroek op de planken. Als kroon op het werk ging er eind augustus in de parochiezaal Ic Dien een'zomerjoelfeest' door met kinderspelen, prijskaarting en een Vlaamse kermis. Tot ontsteltenis van de pastoor was er ook een gemengd dansfeest met een heus orkest voorzien. Proost De Pourcq zag bijna zijn wijding aan zijn neus voorbij gaan toen hij hiervoor op het matje werd geroepen door de president van het seminarie.

Het feest, dat eigenlijk een financiële flop werd omwille van te lage opkomst, werd gedragen door een oudercomité dat voor die gelegenheid was opgericht. Die werd geleid door de vaders Staf Weyts en René Duyck. Samen met de oudejaarswafelbak en de papierslag zorgden zij voor een stevige financiële steun. Dank zij het obligatieproject van 1962 konden bijvoorbeeld zes tenten, twee shelters en keukengerei gekocht worden. Tweemaal kwam de bond uit met een bondstoneel, geregisseerd door proost De Pourcq: in 1960 Wispel en Kwispel van vader Staf Weyts en in 1962 met Radeske, een kwajongensspel van Anton Vande Velde.


[vorige] [inhoud] [volgende]

Niet te missen

KSA en corona... Wat nu?

KSA en corona... Wat nu?

lees meer
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's

Dit Semester

  Bekijk alles