Naar inhoud

Praktisch

GEEN

Meer info

kiezen voor het AKVS of voor de KSA? (1930)

kiezen voor het AKVS of voor de KSA? (1930)

Onze Sint-Kruise leden werden lid van het AKVS midden een ernstig conflict. In haar tijdschriften en tijdens gouwdagen begon de hogere AKVS-leiding steeds sterker de thema's 'Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus' (AVV-VVK) en 'Zelfbestuur voor Vlaanderen' te bespelen. De bisschoppen reageerden tegen deze Vlaams-nationalistische ideeën door deelname aan AKVS-activiteiten te verbieden en overtreders uit de colleges of seminaries te sluiten. Vaderlandsliefde was immers een morele plicht en een natie willen splitsen immoreel tot zelfs zondig. De beweging werd daarvoor door de Belgische bisschoppen veroordeeld in 1925 en nog eens in 1930. Vooral in het bisdom Brugge reageerde bisschop Gustaaf Jozef Waffelaert (1895-1931) ongemeen scherp. Als tegenreactie riep de AKVS-hoofdleiding op om kerkelijke activiteiten waaraan het AKVS niet mocht deelnemen, te boycotten. De sneeuwbal ging aan het rollen.

De seminaristen kregen de opdracht de ouders te bezoeken. Ze moesten hen erop wijzen dat het voor het zielenheil gevaarlijk was dat hun jongen deelnam aan AKVS-landdagen of in zijn tijdschriften las. Gehoorzaamheid aan de bisschop zou wijzer zijn, anders dreigde er uitsluiting uit het college, of zelfs doodzonde. Dit bracht ouders en studenten voor een gewetensprobleem. De bisschoppen hadden echter een 'oplossing' gevonden door een nieuwe studentenorganisatie in het leven te roepen, aansluitend bij de pauselijke wereldwijde beweging van Katholieke Actie (KA): de Katholieke Studentenactie (KSA). In West-Vlaanderen kreeg de Roeselaarse priester-leraar Karel Dubois, zelf een oud-AKVS'er uit Oostende, die opdracht op 7 juni 1928. Onder de leuze 'Vlaanderen hernieuwen in Christus' liep hij alle colleges af en riep met veel retoriek de studenten op om van die nieuwe beweging lid te worden. Dit hoorden ook studenten aan het Kleinseminarie van Roeselare, het Grootseminarie van Brugge, de normaalschool van Torhout en de Brugse scholen Sint-Lodewijkscollege, Sint-Leocollege en 'de frères' (de SFX) die tijdens de vakantie lid waren van 'Damme, Dudzele en Omliggende'.

Niet te missen

Luikse wafels

Wafelbak 31 oktober 2020

Enkel Online bestellen en afhalen aan ons lokaal!! Omwille van Crona leveren wij niet aan huis.

lees meer
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's

Dit Semester

  Bekijk alles