Naar inhoud

Praktisch

GEEN

Meer info

Oorlog, Rooyghem roept (1940-1944)

Oorlog, Rooyghem roept (1940-1944)

In mei 1940 vielen de Duitsers België binnen. Zij vaardigden allerhande wetten uit die het sociale en culturele leven beperkten. Kerkelijke bewegingen die niet expliciet de nazigedachte deelden, zoals KSA b.v. had laten blijken in haar blad Hernieuwen, werden getolereerd voor zover zij zich uitsluitend aan godsdienstige oefeningen hielden en geen uniform droegen. Het is nog steeds niet duidelijk in welke mate de spreekavonden van proost Dubois tegen het communisme, 'Rome of Moskou', toehoorders zouden bewogen hebben om naar het Oostfront te trekken en daar samen met de bezetter te strijden tegen de communisten. Sint-Kruis had alvast geen Oostfronters.

Over die oorlogsjaren zijn we goed gedocumenteerd dank zij de gewestverslagen. Anekdotes die echt verwijzen naar een oorlogs- of bezettingssituatie zijn er niet te vermelden. Het patronaatsgebouw was door de Duitsers opgeëist en kon dus niet meer gebruikt worden. Toch vond KSA achter de muren van het 'wezengesticht' Heilig Hart (nu Nieuwland) en van de jongensschool Sint-Henricus nabij de Doornhut een veilige plaats om zelfs in open uniform te spelen en te marcheren. Dankzij Didier de Pierpont mocht KSA ook spelen in het park van zijn kasteel Rooyghem, nu Bisschopsdreef genoemd. Dit paste wonderwel bij de dienstenwerking die KSA West-Vlaanderen vanaf 1940 probeerde te lanceren om sport, gymnastiek, openluchtleven, zang, volksdans en spreekkoren te promoten. In Hernieuwenburg gingen voortaan vormingskampen door voor de Dienst Openluchtleven (DOL), Dienst Lichamelijke Opvoeding (DLO) en Dienst Lekenspel (DLS).

Op het domein Rooyghem werden jaarlijks gewestelijke zomerdagen georganiseerd. De studenten van KSA Dudzele-Oostkerke (30 leden), KSA Moerkerke (23 leden) en KSA Sint-Kruis (55 leden) kwamen er dan een volledige dag samen om na de eucharistie in de kerk te marcheren, te bezinnen, te zingen, te picknicken, en vooral om elkaar te bekampen in een atletiekwedstrijd en een voetbaltornooi. De dreef, het groene kader en de Chinese prieeltjes van het ruime kasteeldomein waren daarvoor een ideaal decor. Hoog- en verspringen, kogelstoten, speerwerpen en hardlopen waren vaste disciplines.

Georges Vandevelde was een enthousiaste klaroenerleider die in 1943 liefst 40 klaroeners had. Hij maakte een apart vendel met de jongste klaroeners die de voorlopers werden van de jongknapenwerking.

Naar het einde van de oorlog toe werd de gewestwerking bijna onmogelijk door een strengere controle van het Sperrgebiet. Dit was een streng bewaakte grenszone die het binnenland scheidde van de kuststrook. Uit veiligheidsoverwegingen tegen een mogelijke invasie van geallieerden vanuit de zee mocht men die enkel door wanneer je een bewijs (Schein) kon voorleggen. Deze grens liep dwars door het KSA-gewest Brugge-Noord waardoor KSA Dudzele soms geïsoleerd raakte van KSA Sint-Kruis en KSA Moerkerke. Proost Cromheecke, die als priester over een Schein beschikte, was de vaste verbindingspersoon.

In mei 1944 vreesden de Duitsers een invasie van bevrijdende geallieerden. De Brugse scholen werden enkele weken gesloten en de studenten werden door de Duitse Wehrmachtopgetrommeld om tegen betaling in de poldervelden en -weiden putten te graven en 'Rommelasperges' te planten. Deze houten palen moesten zweefvliegtuigen en parachutisten hinderen.

In september 1944 was Vlaanderen bijna volledig bevrijd. De vierde Canadese pantserdivisie raakte echter niet verder dan de kanalenzone van 'de stinker' en 'de blinker'. De slag bij 't Molentje duurde van 12 september tot 1 november 1944, wat met zich meebracht dat de nog bezette gebieden geïsoleerd raakten van de rest van het bevrijde Vlaanderen. Contactverlies met de KSA-leiding versnelde het zieltogen van de kleine KSA-bond Saeftinghe van de landbouwgemeente Oostkerke eind 1946. Die ging op in KSA Dudzele.

[vorige] [inhoud] [volgende]

Niet te missen

Luikse wafels

Wafelbak 31 oktober 2020

Enkel Online bestellen en afhalen aan ons lokaal!! Omwille van Crona leveren wij niet aan huis.

lees meer
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's

Dit Semester

  Bekijk alles