Naar inhoud

Praktisch

GEEN

Meer info

Rooyghem zendt zijn zonen uit

Rooyghem zendt zijn zonen uit

Het jubeljaar wierp opnieuw vruchten af. Met 352 leden, waarvan 40 leid(st)ers, werden wij in 1982-1983 eventjes de grootste KSA-bond van West-Vlaanderen, in concurrentie met Izegem en Roeselare en later Oostkamp. De discussies rond gemengde werking werden door het grote ledenaantal meteen overbodig. VKSJ Sint-Kruis had toen zelf reeds een 200-tal leden, en had ook Willy Lammers als proost.

De jaren '80 waren voor Rooyghem luxejaren. Op basis daarvan groeide toen een solidariteit ten opzichte van andere bonden. Gewestproost Fernand Dupon vroeg aan Rooyghem regelmatig om leiders 'uit te lenen' of te vormen en zo omliggende bonden te steunen. Zo verhuisden Herman Leber naar Assebroek en Joachim Coens uit Sijsele naar Sint-Kruis of organiseerde de jongknapenban in augustus 1978 een modelvergadering in Moerkerke om er een KSA te helpen opstarten. Paul Proot zou die kersverse bond enkele jaren opvolgen. In 1980-1981 lag oud-jonghernieuwerleider Ludo Vandekerckhove mee aan de basis van het opstarten van een KSA voor +16-jarigen in Koolkerke, die echter stil viel in 1988.

Opvallend was de toename van het aantal leiders dat gevraagd werd om in de gewestraad of in een provinciale werkgemeenschap hun diensten te verlenen naast het leider zijn in de eigen bond. Vanaf de zeventiger jaren werden 'na hun dienst' ook leiders uit Rooyghem gevraagd om gouwhoofdman te zijn. Het werd traditie dat Rooyghem massaal mocht helpen bij zeedagen en leidersdagen en jongknapen en kabouters stuurde naar de praktijkdagen van de paascursus. Ook de keukenploegen van gouwkampen waren sterk door Rooyghemmers bemand. Veel oud-(bonds)leiders zijn deze dienstbaarheid niet vergeten en vinden we vandaag terug in oudercomités, wijkwerkingen of politieke, parochiale en sociaal-culturele organisaties.

Ingrid Pierlet en Benedicte Van Deursen waren de laatste kaboutersleidsters in Male. In 1982-1983 kregen de kabouters er voortaan leiders. De aanpak van die eerste ploeg kaboutersleiders was merkwaardig: het waren jonghernieuweractiviteiten in miniformaat. Kabouters werden geïnitieerd in het omgaan met simpele geheimschriften, gingen op 'dropping' (met de bus wel te verstaan) en leerden op touwen klimmen. Bart De Pourcq, Peter Clyncke, Pascal Philibert, Bruno Gevaert en Nico Vanhauter gaven ook het banblaadje Splats uit voor hun kabouters, waarvan de jongsten pas leerden lezen. De andere bannen voelden dit aanbod aan als concurrentie waardoor een bondsgesprek rond aangepaste activiteiten per leeftijd nodig was. Ook al riep dit bedenkingen op, feit is dat deze stoere activiteiten veel kabouters aantrokken: voor Sint-Kruis en Male samen liefst veertig meer dan het jaar ervoor. Het grote aantal kabouters betekende de jaren daarop niettemin voor sterke bannen.

Niet alleen in Male, maar ook bij de kabouters in Sint-Kruis en bij de hernieuwers werd de leiding overwegend mannelijk. Eind de jaren '90 waren Valérie en Catherine Van Hees of Sietske Meulebroeck en Jill Van Parijs zelfs een eenzaam meisjesduo tussen ruim 30 leiders.


[vorige] [inhoud] [volgende]

Niet te missen

Luikse wafels

Wafelbak 31 oktober 2020

Enkel Online bestellen en afhalen aan ons lokaal!! Omwille van Crona leveren wij niet aan huis.

lees meer
  • foto's
  • foto's
  • foto's
  • foto's
  • foto's
  • foto's
  • foto's
  • foto's

Dit Semester

    Bekijk alles