Naar inhoud

Praktisch

GEEN

Meer info

Meer openheid?

Meer openheid?


De aandacht van de KSA-werking richtte zich tussen de jaren '80 en 2000 bijna uitsluitend binnen de eigen muren. Gerichtheid naar Kerk en wereld door maatschappelijk engagement of dienstbetoon was nog nauwelijks te bespeuren, ook niet in de gespreksthema's. De tijdsgeest was dan ook grondig veranderd door een sterk geprofileerde jongerencultuur waar de aandacht voor Derde en Vierde Wereld kleiner was geworden. Dat was heel anders dan in de begintijd van KSA, toen zij nog niet zo bijziend was. De idealen van KSA waren nu meer pragmatisch te noemen: zichzelf goed gestructureerd leefbaar houden, de toekomst waarborgen door voldoende leden en leiders en zorgen dat de KSA'ers zich verantwoord amuseren. Leidersvorming richtte zich op het vormen van jongens die zich opstellen 'als een goede huisvader'. Waarden-opvoeding gebeurde niet langer expliciet.
De 'woordjes van de bondsleider' in Hallo gingen soms wat dieper. Ook in de banbladen kwam de actualiteit nog zelden aan bod, behalve als er spitsvondig kon rond gespeeld worden of op gealludeerd. Financiële acties zoals papierslag en wafelbak moesten vooral de eigen bondskas spijzen en wanneer dat toegelaten was, zorgden verkoop of klusjes voor de aanvulling van de ban- of kampkas. Deelname aan solidariteitsacties was geen echt principe. Afhankelijk van de leider van het moment kon een sterke vraag van de parochie, een enthousiaste ouder of (bonds)leider bekomen dat vooral de jonghernieuwerban zich sporadisch eens inzette voor 11.11.11., Vredeseilanden of Broederlijk Delen.
Uitzondering hierop vormt bondsleider Guy Rogissart die in 1989-1990 zijn bond bijna zover kreeg dat de opbrengst van de papierslag tijdens de vasten naar Broederlijk Delen ging. Wel werd financieel gedeeld met KSA Frassati (Sint-Anna) die door een brand haar lokaal en inboedel had verloren. Daarnaast werden maandenlang geldstukken verzameld voor een munttapijt ten voordele van Leefbaar Wonen, een project van o.a. oud-bondsleider Joris Van Kersschaever. In 1999 en 2001 steunde KSA Rooyghem het gouwinitiatief Nieuwjaar in de Bergen, waar minder-validen in Westouter getracteerd worden op een oudejaarsavondfeest, in analogie van Kerstmis in de Bergen (1970-1974).
Het bondsteam ijverde ten tijde van bondsleiders Jan Debackere, Guy Rogissart en zeker ook Jo Desutter (1992-1995) voor een goede verstandhouding met de parochie en met de andere jeugdbewegingen van Male en Sint-Kruis. Die waren allen bloeiend en bereikten samen meer dan duizend Sint-Kruise jongeren. De verenigingen vonden elkaar in een vernieuwde jeugdraad die samen regelmatig een kerstwake en een paaseierenraap organiseerde. Een korte tijd was er ook een samenwerkingscontact met andere KSA-bonden door een voetbaltornooi en een frisbeetornooi van Bart De Pourcq, en door de go-cart-race in de Boogschutterslaan die door onze bond werd georganiseerd.
Een samenwerking met VKSJ-Sint-Kruis was soms wel gewenst, maar is er nooit doorgekomen. Er was in de jaren '80 en '90 een groeiende sympathie, vooral in het café Bauhaus, maar dit is om praktische redenen nooit kunnen resulteren in een fusie. KSA en VKSJ zouden samen ruim 450 leden hebben en toch weer moeten splitsen in b.v. een KSJ- Male en een KSJ-Sint-Kruis.

[vorige] [inhoud] [volgende]

Niet te missen

Luikse wafels

Wafelbak 31 oktober 2020

Enkel Online bestellen en afhalen aan ons lokaal!! Omwille van Crona leveren wij niet aan huis.

lees meer
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's

Dit Semester

  Bekijk alles