Naar inhoud

Praktisch

GEEN

Meer info

Een andere bondsstructuur bij het afscheid van proost Willy (1992-2002)

Een andere bondsstructuur bij het afscheid van proost Willy (1992-2002)


1992-1993 wordt graag een scharniermoment genoemd, toch voor wat zich boven de hoofden van de leiders en leden afspeelde. Vooreerst omdat proost Willy Lammers afscheid nam. Pas toen werd duidelijk welke sleutelpositie hij door de jaren heen had toegeschoven gekregen. Al die taken aan één nieuwe figuur geven kon gewoonweg niet. Daarom kreeg de bond een andere beleidstructuur. De taak van secretaris-beheerder van de vzw werd opgesplitst in een secretaris-penningsmeester (Leo Depiere) en een adjunct-secretaris (Peter Bogaert). Deze laatste had contact met de concrete leiders en was lid van het bondsteam.

Er zou voortaan gewerkt worden met een volwassen begeleider. Dat er nog proosten zouden zijn in de toekomst, was immers geen garantie. Bondsleider Guy Rogissart sprak hiervoor het koppel Christine Ballegeer en Wilfried Dermul aan die dat op zich namen van 1992 tot 1995. Zij werden na een onderbreking van vijf jaar opgevolgd door de 'pedagogische coaches' Joeri Depiere (2000) en Geert Aelter (2001). Het huishoudelijk reglement van de vzw werd in 1992 en 2000 aangepast. De nieuwe voorzitter werd Robert Langenbick. De statuten van de vzw, daterend van 1973, werden herschreven en de raad van beheer zou voortaan werken in termijnen van vier jaar en met minimum vijf beheerders.

Vanaf de eindjaren '80 tot 1996 had Sint-Kruis, samen met Roeselare, Oostkamp en naderhand ook Knokke en Oostende-Jongens, met meer dan 300 leden het hoogste ledencijfer van Noordzeegouw. Toen Thomas Gevaert zich in 1989-1990 aan het werven sloeg en zijn ban met zomaar eventjes 30 kabouters deed aangroeien tot liefst 55, zag het bondsteam zich in 1990 verplicht een tijdelijke numerus clausus bij de jongsten in te voeren, ten voordele van de kwaliteit van de werking. Vanaf 1996 bleef het ledenaantal onder de 300.

Een overtal aan kandidaat-leiders gaf tevens de gelegenheid om voortaan te werken met aspirantleid(st)ers. Zo werd de leeftijd van de leiding met een jaar verhoogd en kon hen een sterkere vorming gegeven worden. Deze vorming gebeurt nog steeds zeer consciëntieus en blijft inhoudelijk kwalitatief, maar vergeet ook de plezierige groepsvorming niet. Het avontuurlijke aspirantenweekend getuigt daarvan, net zoals de hernieuwerbar die elke zaterdagavond open is. Zij vormen het tegengewicht van de ernst van initiatieven zoals studiebondsstaven en de jaarlijkse leiderscongressen sinds 1996.

Als uitloper van de hernieuwerbar startte Hendrik Roets op 1 september 1994 OLRO (Oud-Leiders Rooyghem) waarin oud-leid(st)ers zich nog jaarlijks na een traditonele voetbalmatch en barbecue uitleven in een ludieke zangavond. Af en toe zit er ook wel eens een dropping tussen. Nu coördineren Jos De Kersgieter en zijn echtgenote Lut Vallé de werking van OLRO.

Bondsleiders Tom Behaeghel (1995-1998), Karel Van Nieuwenhuyse (1998-2000) en Jurgen De Jaegher (2000-2001) waren sterk organisatiegericht, maar gingen in hun bondsstaven geen maatschappelijke thema's uit de weg, voor zover die de eigen KSA-werking aanbelangden. Het ondertussen algemeen verspreide druggebruik bij jongeren was b.v. ook KSA niet vreemd. Over het gebruik van alcohol, tabak en opwekkende middelen moesten duidelijke standpunten ingenomen worden. Zo had KSA Rooyghem een oeroude traditie dat er tot aan de leeftijd van hernieuwers niet gerookt wordt en dat leiders niet roken in het bijzijn van de kinderen. Maar wat doe je b.v. met meldingsplicht bij eventueel illegaal druggebruik of met overmatig alcoholgebruik? Het thema kwam aan bod in 1995, in 1998, 1999 en in 2001. Zij gebruikten hiervoor de Drugsmap van KSJ-KSA-VKSJ-nationaal.

De zorg voor het christelijke karakter van de bond is niet langer een zaak van de proost alleen. Want wat als ook proost Hugo wegvalt? Een tiental K-trekkers behartigde gedurende anderhalf jaar (1996-1997) de evangelische inspiratie in symbool, woord en daad. In een reactie op de open brief van KSJ-KSA-VKSJ in de pers, Driekoningen 2001, bevestigde de volledige bondsstaf zijn keuze voor de christelijke grondwaarden en de zinvolheid van aangepaste bezinningsmomenten. Deze visie heeft KSA Rooyghem 70 jaar lang welgemeend verdedigd, zoals je verder in dit boek zult kunnen lezen.

Een ander aspect was het leeftijdsgericht werken en de kampen. Sinds 1996-1997 mogen b.v. ook jongknapen in tenten slapen. De combinatie van kampplaatsen en bannen werd duidelijk omschreven in functie van materiaalvervoer en van de mogelijkheid tot aanwezigheid van bondsleider en proost.

Bij het naderen van het jubileumjaar 2002-2003 werd de richting die KSA Rooyghem wil uitgaan in de 21ste eeuw een uitgesproken thema. De stevig gestoffeerde en gesubsidieerde leiderscongressen van 1997 en 2000 werden heel aandachtig gevolgd. Zij resulteerden in een eigen visietekst die bindend is voor het volgende decennium. De toekomst zal uitwijzen of de idealen na de feestroes van 70 jaar KSA Rooyghem realiseerbaar blijven.


[vorige] [inhoud] [volgende]

Niet te missen

Luikse wafels

Wafelbak 31 oktober 2020

Enkel Online bestellen en afhalen aan ons lokaal!! Omwille van Crona leveren wij niet aan huis.

lees meer
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's
 • foto's

Dit Semester

  Bekijk alles